Katka Batková pracovala spolu s predsedníctvom na pláne pre ďalšie smerovanie RmS. Zároveň pripravovala diskusie s mladými ľuďmi po celom Slovensku. Diskusie sa budú týkať ich potrieb pri trávení voľného času a uskutočnia sa začiatkom augusta. Okrem toho pripravovala rozpočet na rok 2019 a pracovala na žiadostiach o nové projekty.

Katka Čavojská sa zúčastnila ako expert na Konferencii k Správe o mládeži 21. až 22.6. 2018, kde predniesla príspevok o participácii mladých ľudí a spolu s Michalom facilitovali niektoré workshopy na konferencii.

Ester dokončovala prácu na Výročnej správe RmS, ktorá vyjde v priebehu júla, Ester zároveň u nás končí k 30.6.2018, ďakujeme jej za doterajšiu prácu a prínos pre RmS.

Michal s podporou Nikoly a Katky Č. a v spolupráci s PDCS zrealizovali 4 diskusie v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici a Prešove. Diskusie dopadli úspešne, výstup z nich bude pripravovať PDCS v priebehu júla a následne bude k dispozícii účastníkom. Michal ďalej pracuje na spracovaní pripomienok k ideovému zámeru novej legislatívy.

Nikola spolu s Katkou Č. pripravovali článok pre časopis Maminka o voľnočasových aktivitách

Od 15.7.2018 k nám nastúpila nová projektová koordinátorka Michaela Besedová, vítame ju a tešíme sa na spoluprácu.