Uzávierka: Podpora a rozvoj telesnej kultúry - do 15. augusta 2018, Zachovanie kultúrnych hodnôt - do 15. októbra 2018
Maximálna výška grantu: 1000 eur

Raiffeisen banka vyhlásila dva granty v rámci programu “Gesto pre mesto”

Podpora a rozvoj telesnej kultúry má za cieľ podporiť: 

 • deti a mládež v tom, aby spolu trénovali a zlepšovali svoje zručnosti a taktiku na dosahovanie výkonov v športe, ktorému sa venujú,
 • deti a mládež v tom, aby mohli vzájomne súťažiť, lebo to je prvá a najdôležitejšia motivácia každého športovca,
 • organizovanie športových turnajov, súťaži či podujatí, na ktorých budú predvádzané športové výkony detí a mládeže
 • súťaže medzi školami či športovými klubmi v komunite,
 • materiálovo-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich telesnom rozvoji.

PRIHLASOVANIE PROJEKTOV:
od 2. 7. do 15. 8. 2018
HLASOVANIE:
od 1. 9. do 30. 9. 2018
VYHLÁSENIE VÍŤAZNÝCH PROJEKTOV:
1. 10. 2018  

 Zachovanie kultúrnych hodnôt podporí: 

 • organizovanie spoločenských, kultúrnych aktivít, podujatí, na ktorých budú môcť vystúpiť hudobné a tanečné skupiny, kluby či telesá, ako aj ich hostia,
 • prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies v komunite,
 • materiálovo-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na podporu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies (hudobné nástroje, kulisy, kroje hudobných a tanečných amatérskych telies či skupín).

PRIHLASOVANIE PROJEKTOV:
od 1. 10. do 15. 11. 2018
HLASOVANIE:
od 1. 12. do 31. 12. 2018
VYHLÁSENIE VYBRANÉHO PROJEKTU:
2. 1. 2019 

 

O oba granty môžu žiadať: 

 • materské, základné a stredné školy,
 • mimovládne neziskové organizácie,
 • mesto alebo obec,
 • verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávaju verejnoprospešný účel.

Viac informácií TU a TU.

Zdroj: Raiffeisen