Dokedy: 31. júla 2018
Kde: okres Banská Bystrica, okres Brezno, okres Lučenec
Kedy: 1. september 2018

SOCIA  – Nadácia na podporu sociálnych zmien hľadá pacovníkov do každej z týchto lokalít: okres Banská Bystrica, okres Brezno, okres Lučenec na prácu s mladými ľuďmi (16-29 rokov) s rôznymi druhmi zdravotného alebo sociálneho znevýhodnenia. 

Hlavnou náplňou je: podpora mladých ľudí so znevýhodnením pri príprave na profesiu, pri prechode zo školy do zamestnania, spolupráca s odbornými učilišťami, strednými školami a detskými domovmi. Vyhľadávanie a vytváranie siete partnerstiev so zamestnávateľmi v regióne, podpora a manažovanie mladých na pracovisku počas tréningovej fázy, podpora v bežnom živote – komunikácia s úradmi, v rodine, pri cestovaní, voľnom čase, podpora v samostatnom živote, poskytovanie sociálneho a kariérneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie a sprevádzanie mladých ľudí so znevýhodnením v období prechodu zo školy do bežného života.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 
Záujem o človeka, empatia, zanietenosť pre prácu s cieľovou skupinou, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, schopnosť pracovať bez pevnej štruktúry, so zameraním na cieľ / metodika sa bude tvoriť v procese, schopnosť pracovať v neštruktúrovanom prostredí, tvoriť si vlastné postupy práce, byť tvorivý v riešeniach, dôslednosť a zodpovednosť, schopnosť motivovať mladých ľudí, proaktívny prístup a angažovanosť, komunikatívnosť, flexibilita
znalosť práce s počítačom (word, excel, internet)
Pre viac informácii kliknite SEM.
Zdroj: Socia