Dokedy: 12. augsňust
Kde: Ukrajina
Kedy: Jeseň/Zima 2018

ADRA Slovensko vysiela aj tento rok ďalších dobrovoľníkov do rôznych krajín sveta vďaka finančnej podpore grantovej schémy SlovakAid pre vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín. Vyslaný dobrovoľník, dobrovoľníčka bude súčasťou tímu lokálnej neziskovej organizácie v hosťujúcich krajinách: Albánsko, Gruzínsko a Ukrajina.

Krajina pobytu: Ukrajina, Kyjev, nezisková organizácia Institute Respublica (http://inrespublica.org.ua/en/)

Dĺžka pobytu: 12 mesiacov, prípadne dohodou

Začiatok pobytu: jeseň/zima 2018

AKÁ BUDE NÁPLŇ TVOJEJ PRÁCE?

 • Aktívne zapájanie sa do prebiehajúcich aktivít organizácie Institute Respublica a to najmä v oblastiach budovania kapacít mimovládneho sektora, občianskej participácie a budovania partnerstiev medzi občianskymi organizáciami/iniciatívami a miestnou samosprávou na Ukrajine
 • Prieskum aktuálnych potrieb obyvateľstva (podľa potreby buď terénny alebo sekundárne spracovanie dostupných dátových informácií) v územných celkoch, v ktorých hostiteľská organizácia momentálne vykonáva činnosť alebo do ktorých zvažuje rozšírenie svojej činnosti
 • Komunikácia s miestnymi existujúcimi a potenciálnymi partnermi a donormi
 • Vyhľadávanie možností rozvoja miestnej komunity cez nové grantové príležitosti, oslovovanie rôznych donorov a zapojenie sa do fundraisingových aktivít
 • Podieľanie sa na príprave projektov v rámci ukrajinsko – slovenskej rozvojovej spolupráce
 • Spolupráca s lokálnym tímom na implementácii a administratíve v rámci prebiehajúcich projektov zameraných najmä na rozvoj miestnych komunít
 • Sprevádzanie pracovníkov Institute Respublica v teréne a budovanie odborných kapacít dobrovoľníka/-čky prostredníctvom každodennej spolupráce s etablovanými rozvojovými a humanitárnymi organizáciami v teréne, ako aj budovanie kapacít vysielajúcej organizácie prostredníctvom pravidelnej komunikácie s dobrovoľníkom/-čkou
 • Účasť na podujatiach, organizovaných prijímajúcou organizáciou, pomoc pri ich organizácii, prípadne účasť na rozvojových fórach iných organizácií na Ukrajine
 • Zviditeľňovanie slovenskej rozvojovej pomoci na Ukrajine, ako aj na Slovensku a to formou blogov, verejných diskusií a príspevkov do médií
 • Pravidelne komunikovať s vysielajúcou organizáciou (ADRA Slovensko), písať články, reporty, vytvárať foto a video dokumentáciu
 • Reprezentovať vysielajúcu organizáciu navonok pred slovenskými orgánmi a zahraničnými subjektmi v cieľovej krajine
 • Aktívne sa zúčastňovať na aktivitách súvisiacich s daným dobrovoľníckym pobytom po návrate z cieľovej krajiny
 • Absolvovať krátku stáž v ADRA Slovensko pred odchodom na Ukrajinu

Viac informácií TU.

Zdroj: Euractiv