Školenie projektového manažmentu vedú skúsení projektoví manažéri z Dell, ktorí majú dlhoročnú prax aj s projektami v neziskovom sektore. Účastníci školenia sa dozvedia informácie o základoch projektového
riadenia, o plánovacích procesoch, o riadení kvality, komunikácie a rizík. Počas školenia si všetko vyskúšajú v rámci praktických cvičení a diskusií, v ktorých môžu pracovať aj priamo na projektoch, ktoré
realizujú vo svojich organizáciách.

Školenie je bezplatné a pre účastníkov je zabezpečená strava a občerstvenie.

Viac informácií TU.

Zdroj: Dell