Dokedy: 30. august 2018
Kde: Bratislava
Kedy: čím skôr

Britská obchodná komora v Slovenskej republike ponúka príležitosť neplatenej stáže pre ambicióznych a zapálených študentov bakalárskeho stupňa, ktorí sa zaujímajú o medzinárodné vzťahy, politiku, európske štúdiá, manažment, ekonómiu, či iné podobné oblasti.

Úlohy:

  • Asistencia obchodnému tímu – prieskum trhu, identifikácia potenciálu obchodných partnerov
  • Asistencia pri event manažmente
  • Manažment databáz
  • Asistencia pri rôznych marketingových aktivitách

 

Požiadavky: 

  • Študent denného štúdia
  • Bezchybná angličtina slovom aj písmom
  • Výborné komunikačné a organizačné schopnosti

 

Ponuka: 

  • trojmesačná stáž s flexibilnou pracovnou dobou a možnosťou predĺženia
  • Zaujímavá práca v medzinárodnom biznis enviromente
  • Odporúčací list na konci stáže

 

Viac informácií TU.

Zdroj: Euractiv