Napriek tomu, že je koniec leta, neustále sme vyťažení prípravou pripomienkovania zákona o podpore práce s mládežou.
Nedávno sme boli v Banskej Bystrici v Komunitnom centre Fončorda a navštívili sme aj Vrchteplá, kde sme sa rozprávali s deťmi a mládežou.
Naša kolegyňa Miška spracúva odpovede od detí a spoločne sa snažíme vytvoriť čo najlepšiu správu z našich ciest.

Pripravujeme sa aj na náročný september a október, kedy nás čaká napríklad stretnutie kontrolnej komisie, klub riaditeľov a pomaly sa blíži aj valné zhromaždenie, tento rok už 44. v poradí.