Uzávierka: 15. september 2018
Maximálna výška grantu: 400 eur

Cieľom iniciatívy je predstaviť deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 24 rokov nové technológie a kódovanie/programovanie. Podujatia majú byť navrhnuté tak, aby deťom a mladým ľuďom ukázali, koľko zábavy môže priniesť kódovanie a ako môže kódovanie pomôcť preniesť nápady priamo do života.

Žiadať o grant môžu neziskové a charitatívne organizácie, napríklad združenie priateľov školy, združenie rodičov a učiteľov, občianske združenia, neziskové organizácie, a pod.

Súťaží sa v 3 kategóriách (Kick and Code, Inovácie a Rôznorodosť), a to hlasovaním verejnosti na webe iniciatívy Meet and Code.
Do finále postupujú 2 zástupcovia z každej krajiny a v každej súťažnej kategórii. Celoeurópsky bude ocenených porotou odborníkov v každej kategórii päť podujatí a dvaja zástupcovia každej ocenenej organizácie budú pozvaní na dvojdňové záverečné podujatie v sídle spoločnosti SAP v Nemecku. Celkový víťaz v každej kategórii získa dodatočnú finančnú odmenu vo výške 2 500 eur.

Viac informácií TU.

Zdroj: Meet and Code