Dokedy: 3. september 2018
Kde: Bratislava, Mlynská dolina
Kedy: akademický rok, september 2018 – jún 2019, 2 krát do týždňa v office

Mladiinfo program Learn and Share je správnou cestou, ako skombinovať užitočné so zábavným. Je to možnosť skĺbiť osobný rozvoj s pomocou zmysluplnými aktivitami pre mladých ľudí.

O programe
Learn and Share je vzdelávací a praktický program pre študentov VŠ zameraný na osobnostný a odborný rast mladých ľudí s možnosťou účasti na viacerých medzinárodných projektoch. Každoročne je do Mladiinfo tímu prijatých niekoľko študentov, ktorí sa stávajú súčasťou tímu.

Účastníci porgramu sa stávajú stážistami, ktorí budú využívať svoje odborné znalosti v praxi a zároveň sa budú vzdelávať prostredníctvom účasti na medzinárodných projektoch.

Stážisti majú možnosť:

  • fungovať v rámci medzinárodného tímu s komunikačným jazykom anglickým,
  • pracovať na pozícii podľa svojich znalostí a skúseností (Event Coordinator, Web Content Manager a Graphic Designer),
  • spoznať domácu a medzinárodnú neziskovú scénu a mládežníckych lídrov,
  • zúčastňovať sa rôznych akcií ako zástupca organizácie,
  • plánovať a realizovať lokálne aktivity a medzinárodné projekty,
  • vycestovať na výmeny a školenia v rámci Európy,
  • zapojiť sa do dobrovoľníckych projektov v krajine podľa záujmu,
  • získať skúsenosti na získanie platenej práce v neziskovom sektore,
  • naučiť sa o programe Erasmus+ a o jeho projektoch
  • realizovať vlastné nápady v rámci organizácie.

 

Voľné pozície

Event Coordinator
Web Content Manager 
Graphic Designer

Viac informácii TU.

Zdroj: Mladiinfo