Dokedy: 15. september 2018
Kde: Moldavsko
Kedy: október 2018 - marec 2019

Človek v ohrození hľadá dobrovoľníčku alebo dobrovoľníka do Moldavska, ktorá bude mať chuť pracovať s moldavskou mládežou a prispievať tak k rozvoju občianskej spoločnosti v krajine. Táto osoba bude pôsobiť v organizácii Pro-Europa, v energickom medzinárodnom tíme v meste Komrat, v Gagauzskom regióne. 

Tento dobrovoľnícky pobyt je na obdobie 6 mesiacov, so začiatkom od septembra/októbra 2018.

Všetky náklady spojené s účasťou na dobrovoľníctve vrátane vreckového sú hradené.

Človek v Ohrození v súčasnosti realizuje s organizáciou Pro-Europa projekt „Posilnenie transparentnosti a efektívneho výkonu samospráv a budovanie kapacít občianskej spoločnosti v Moldavsku“, ktorý je podporený cez SlovakAid. Hlavným cieľom projektu je posilniť fungovanie miestnej samosprávy a občianskej spoločnosti v Gagauzku, a to prostredníctvom zvyšovania transparentnosti a efektívnosti miestnej správy, posilnenia kapacít mládeže v oblasti občianskej aktivizácie a fungovania organizácií občianskej spoločnosti.

Čo bude úlohou dobrovoľníčky alebo doborovoľníka:

 • pomoc pri príprave písaní projektov aj na medzinárodnej úrovni,
 • mapovanie donorov,
 • asistencia pri implementácii mikroprojektov miestnymi mladými ľuďmi s cieľom zlepšiť kvalitu života v regióne,
 • asistencia pri budovaní vzťahov medzi občianskou spoločnosťou a lokálnymi municipalitami s cieľom zvýšiť prístup občanom k službám verejnej správy,
 • komunikácia s partnerskými organizáciami, účastníkmi projektov a ďalšími zainteresovanými stranami,
 • prieskum možností a potrieb miestnych komunít pre rozvoj občianskej spoločnosti a dobrej správy vecí verejných v Gagauzskom regióne,
 • asistencia pri strategickom plánovaní a posudzovaní kapacít hostiteľskej organizácie,
 • spolupráca pri plánovaní a realizácii aktivít hostiteľskej organizácie,
 • informovanie verejnosti o dianí a aktivitách žiadateľa, hostiteľskej organizácie a SlovakAid v Moldavsku (publikovanie fotografií, písanie blogov počas dobrovoľníckeho pobytu s dôrazom na dodržanie etických pravidiel, zapojenie dobrovoľníka po návrate do informačných a vzdelávacích aktivít žiadateľa, a ponávratových aktivít s cieľom propagácie činnosti slovenskej rozvojovej spolupráce SlovakAid).

Výhody:

 • Zlepšenie si znalosti ruského jazyka, prípadne získanie jeho základov,
 • Skúsenosť s písaním projektov pre medzinárodných donorov,
 • Priama skúsenosť s fungovaním verejnej správy,
 • Skúsenosť s implementáciou projektov v kontexte znevýhodneného regiónu a menšín,
 • Skúsenosť s prácou v medzinárodnom veľmi pozitívne naladenom tíme,
 • Možnosť pôsobiť v geopoliticky zaujímavom regióne.

Ak ťa táto dobrovoľnícka ponuka zaujala, zašli svoj životopis a motivačný list v anglickom jazyku (max. 1 strana) na adresu  lucia.sobekova@clovekvohrozeni.sk do 15. septembra 2018.

Viac informácií TU.

Zdroj: Človek v ohrození