Dokedy: 23. september 2018
Kde: Bratislava
Kedy: október 2018

Do tímu Nadácie pre deti Slovenska sa hľadá kolegyňa alebo kolega so zameraním na komunikáciu, PR a sociálne médiá. Dostane možnosť podieľať sa na rozmanitých projektoch zameraných na podporu detí a mladých ľudí v príjemnom pracovnom prostredí tretieho sektora.
Náplň práce:
– spolupráca na projektoch Nadácie v oblasti PR a komunikácie
– podpora PR aktivít a vzťahov s médiami
– správa sociálnych sietí Nadácie
– obsahová správa webových stránok Nadácie
– tvorba newslettra
– monitoring mediálnych výstupov
– spolupráca pri tvorbe propagačných materiálov Nadácie
Viac informácií TU.
Zdroj: Profesia