Uzávierka: 28. september 2018
Maximálna výška grantu: 3000 eur

Nadácia Tatra banky už po siedmykrát otvára grantový program na podporu tvorby študentov s umeleckým zameraním a umelcov, ktorá s týmito študentmi spolupracujú na tvorivých projektoch.

Podporené budú priame náklady potrebné na tvorbu aktívnych skupín, ktorých členmi budú študenti tvoriaci v oblastiach:
·        Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas,
·        Divadlo,
·        Hudba,
·        Literatúra,
·        Výtvarne umenie.

Viac informácií TU.

Zdroj: Tatra banka