Ako vlastne všetky HOAXY, FAKE NEWS a KONŠPIRÁCIE reálne pôsobia a ako sú previazané s novodobou propagandou?
Odpovede na tieto a ďalšie otázky budú zodpovedané prostredníctvom  ONLINE PRENOSU s hosťom Vojtěchom Brukom, kde má každý možnosť zapojiť sa do diskusie a opýtať sa hosťa otázky, ktoré vás zaujímajú, prostredníctvom aplikácie Sli.do.
Ako prebiehajú Inšpiratívne raňajky – Brain&Breakfast?
8:15 – 8:30   raňajky 
8:30 – 9:30   prednáška na tému: Mediálna gramotnosť a kritické myslenie
                       proti záplave (dez)informácií
9:30 – 10:00 diskusia s možnosťou kladenia otázok hosťovi cez aplikáciu Sli.do 
Viac informácií TU.
Zdroj: V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže