So začiatkom školského roka sme sa naplno pustili do plánovania našich najbližších aktivít.

Miška je u nás zatiaľ iba pár týždňov, no už naplánovala stretnutie Národnej úrovne k Štruktúrovanému dialógu, ktoré bude prebiehať 27. septembra v Zichyho paláci. Okrem toho pripravuje víkendový seminár o globálnom vzdelávaní určený pre pracovníkov s mládežou.

Ešte stále sa stretávame s deťmi a mládežou v rámci diskusií „Z hlavy na nohy“, aby sme si vypočuli, aké sú ich potreby a zapracovali ich podnety do pripomienkovania novely Zákona o práci s mládežou. Posledné stretnutie prebiehalo v Bratislave-Rači a s jeho prípravou nám pomohla organizácia Mládež ulice.

 

 

 

Na poslednom Klube riaditeľov sme sa rozprávali o strategickom plánovaní a ďalšom smerovaní RmS. Pred valným zhromaždením prebehne ešte jedno stretnutie, počas ktorého sa budeme venovať tejto téme viac.

Pred pár dňami sme v našej kancelárii privítali ďalšieho dobrovoľníka z Talianska, Flavia. Flavio študoval International economics v Padove. Stihol ísť na Erasmus do Budapešti a Lisabonu, kde ostal aj na stáži. V našej kancelárii bude pomáhať s výskumom.

 

 

Okrem toho sa pripravujeme na sťahovanie do nových priestorov. Budeme súčasťou mládežníckeho hubu, ktorý vzniká najmä vďaka úsiliu organizácie Teach for Slovakia.