Dokedy:
Kde:
Kedy:

MyMachine je vzdelávací program podpory tvorivého myslenia detí a mládeže podporovaný medzinárodne uznávaným expertom na rozvoj kreativity, inovácie a ľudské zdroje, Sirom Kenom Robinsonom. Inšpiráciou pre tento projekt sa stala jedna z jeho najznámejších TED prednášok a dnes je MyMachine jedinečným príkladom rozvíjania a podpory kreativity vo vzdelávaní.  Cieľom MyMachine Slovakia je podporovať spoluprácu na všetkých troch úrovniach vzdelávacieho systému a budovať kľúčové kompetencie akými sú práca v tíme, komunikácia, kritické myslenie, tvorivosť. 

Karpatská nadácia aj vďaka  vzdelávaciemu programu MyMachine Slovakia a jeho kladnému hodnoteniu a skvelých výsledkov upriamuje pozornosť na potrebu doplnkového, neformálneho vzdelávania na školách, ktoré môže byť sprostredkované práve neziskovým sektorom.  Zlepšenie vzdelávania dosahujeme odborným a ľudským prístupom ku každému účastníkovi programu, či je to dieťa, študent alebo učiteľ. Najlepšou zmenou je pre nás šťastný a motivovaný účastník programu, ktorý sa vďaka našej práci obohatil a uvedomil si svoju hodnotu, rozvinul svoju tvorivosť a získal našu podporu.

 

MyMachine na Slovensku

V apríli 2016 Karpatská nadácia založila franšízu tohto unikátneho projektu. MyMachine, ktorý pôvodne vznikol v Belgicku, dáva šancu vynaliezavým deťom a mladým ľuďom vynachádzať technické riešenia pre originálne nápady. Program sa zameriava na rozvoj zvedavosti, tvorivosti a podnikavosti. Po úspešnej implementácii vo Francúzsku, USA, Slovinsku, Južnej Afrike a Portugalsku prichádza MyMachine vďaka Karpatskej nadácii aj na Slovensko – inovuje a vymýšľa sa na základných školách, stredných odborných školách v našom regióne a na dvoch fakultách Technickej univerzity v Košiciach.

 

Ako funguje MyMachine?

Metodológia MyMachine je rozdelená na tri fázy:
1. Fáza myšlienky (Idea phase): deti na základných školách vo veku od 6 do 12 rokov vymýšľajú a prezentujú formou kresieb, modelov a pod. svoje vysnívané prístroje. Môžu nimi byť natierač arašidového masla na chlieb, alebo stroj, ktorý uprace detskú izbu. MyMachine kladie dôraz na dôležitosť a potrebnosť každého vynálezu v detskom vnímaní.

2. Fáza konceptu: (Concept/Design-phase): v ďalšej fáze sa návrhu strojov alebo prístrojov venujú mladí ľudia – študenti vysokých technických škôl a produktového dizajnu. Tí navrhujú možnosti skonštruovania vynálezov. Najlepšie návrhy sú následne spracované do plánov, schém a modelov.

3. Fáza prototypu (Machine Phase): v poslednej fáze sú technické výkresy a rozpracované riešenia odovzdané študentom stredných odborných škôl technického zamerania. Študenti vytvoria skutočné prototypy vynálezov v spolupráci s deťmi, ktoré ich vymysleli a s vysokoškolákmi, ktorí navrhli dizajn. Pri príprave dizajnu a technických riešení sú do programu zapojené aj miestne firmy, odborníci a organizácie.

 

Viac informácií TU.

Zdroj: Karpatská nadácia