Výročná správa Rady mládeže Slovenska vychádza už po štvrtý raz. V roku 2016 sa nám overil nový formát, s ktorým sme sa preto rozhodli pokračovať aj v ďalšom roku.

V správe prezentujeme činnosť našich 22 členských organizácií, ktoré sme v roku 2016 mali. Časť správy tvorí aj prezentácia aktivít kancelárie Rady mládeže Slovenska.