Dokedy: čím skôr
Kde: Bratislava, Satori stage
Kedy: 20. september

Hovorí sa, že nositeľmi sociálnych inovácií a sociálneho podnikania sú u nás predovšetkým mimovládne organizácie. Je to naozaj tak? Odpoveď na túto, ale aj mnohé ďalšie otázky, sa dozviete na Festivale sociálnych inovácií.

Čo sa na festivale dozviete? 

  • Čo sú to vlastne sociálne inovácie a sociálne podnikanie? Kedy vznikli a prečo sú pre nás dôležité?
  • Návod pre neziskovky, ktoré chcú začať so sociálnym podnikaním
  • Tipy pre neziskovky, ktoré už začali so sociálnym podnikaním, ale chcú diverzifikovať svoje zdroje
  • Sú súčasťou sociálnych inovácií aj systémové zmeny?
  • Aké zmeny priniesol nový zákon o sociálnom podnikaní?
  • Aký je vzťah verejného sektora so sociálnymi inováciami a sociálnym podnikaním na Slovensku?

 

Viac informácií TU.

Zdroj: Nadácia Pontis