Dokedy: čím skôr
Kde: Bratislava
Kedy: október 2018 - jún 2019 s možným predĺžením

Slovenská klimatická iniciatíva (SKI) je neformálne združenie niekoľkých právnických osôb, ktorých cieľom je ovplyvňovanie legislatívy v oblasti energetickej hospodárnosti budov, podporu obnoviteľných zdrojov energie, kvalita ovzdušia, zmenu klímy a iné. Cieľom SKI je spoločne presadzovať energetickú transformáciu Slovenska. SKI je vo fáze vzniku, úlohou projektového/ej manažéra/ky budú aktivity, ktoré povedú k vytvoreniu potrebnej personálnej kapacity a koordinácii činnosti medzi členskými združeniami. 
Požiadavky:
• Vysokoškolské vzdelanie humanitného alebo technického smeru
• Skúsenosti s koordináciou / vedením projektov
• Anglický jazyk plynule slovom aj písmom
• Povedomie v oblasti legislatívy OZE, energetickej hospodárnosti a energetickej efektívnosti, princípov trvalej udržateľnosti je výhodou
• Komunikačné zručnosti, schopnosť presvedčivo hovoriť na verejnosti
• Schopnosť samostatnej práce a spolupráce v tíme
Viac informácií TU.
Zdroj: Profesia