Rada mládeže Slovenska organizuje stretnutie k výsledkom VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu na Slovensku. Stretnutia organizujeme pod názvom Štruktúrovaný dialóg: Od teórie k praxi.  

Cieľom týchto stretnutí je predstaviť výsledky aktuálneho cyklu na národnej úrovni. Stretnutie sa bude odohrávať dva dni, konkrétne v dátumoch 26. a 27. september.

  • 26. september je zameraný na prezentáciu výsledkov mladým delegátom, ktorí prídu z celého Slovenska. Výsledky aktuálneho cyklu budeme reflektovať v slovenskom kontexte
  • 27. september sa bude stretnutie konať v priestoroch Zichyho paláca aj s politickými činiteľmi, ktorým budú prezentované nápady na implementáciu výsledkov z aktuálneho cyklu.

Na podujatiach radi privítame mladých aktívnych ľudí, ak máte záujem zúčastniť sa, prosím ozvite sa nám najneskôr 20. septembra na adresu besedova@mladez.sk