Dokedy: čím skôr
Kde: Bratislava - Štúrova 3 a Zichyho palác
Kedy: 26. a 27. september 2018

Do nášho tímu RmS hľadáme dobrovoľníčku alebo dobrovoľníka, ktorí nám pomôže koordinovať stretnutie Národnej úrovne Štruktúrovaného dialógu. 

Stretnutia sa budú konať 26. a 27. septembra v priestoroch mládežníckeho hubu na Štúrovej 3 a v Zichyho paláci.

  • 26. september je zameraný na prezentáciu výsledkov mladým delegátom, ktorí prídu z celého Slovenska. Výsledky aktuálneho cyklu budeme reflektovať v slovenskom kontexte – v tento deň potrebujeme dobrovoľníka od 12:00 do 18:00.
  • 27. september sa bude stretnutie konať v priestoroch Zichyho paláca aj s politickými činiteľmi, ktorým budú prezentované nápady na implementáciu výsledkov z aktuálneho cyklu – tu potrebujeme dobrovoľníkov od 8:00 do 12:00.

Úlohou dobrovoľníkov bude koordinácia stretnutia a pomoc pri úlohách ako vítanie a usádzanie hostí, rozmiestnenie priestoru, koordinácia mladých delegátov, dohľad nad zoznamom hostí a iné.

Dobrovoľníci dostanú šancu vyskúšať si, aké je koordinovať veľké stretnutie k európskemu projektu na národnej úrovni. Stretnú sa s ďalšími aktívnymi mladými ľuďmi a politickými činiteľmi a nahliadnu do práce kancelárie RmS. 

V prípade záujmu sa nám prosím ozvite čím skôr na mailovú adresu besedova@mladez.sk

Tešíme sa na spoluprácu.