IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže rozširuje oblasti svojich ľudskoprávnych tréningov, preto pripravila vzdelávanie Prevencia rodovo podmieneného násilia v práci s mládežou.

Pri práci s mládežou môžu často deti prejavovať vyššiu dôveru k dospelým v kontexte neformálneho vzdelávania ako k autoritám v inštitucionalizovanom vzdelávaco-výchovnom procese, obzvlášť pri citlivých témach akou je rodovo podmienené násilie. Máme jedinečnú pozíciu v tom, ako môžeme do neformálneho vzdelávania zapracovať rodovo citlivý prístup a podporiť tak posilňovanie takých hodnôt a prejavov správania u chlapcov a dievčat, ktoré sú pre prevenciu rodovo podmieneného násilia kľúčové.

Vzdelávanie má tri časti (tri víkendy), aby bolo možné s témou pracovať do hĺbky a poskytnúť dostatočný priestor pre otázky, názory a skúsenosti.

Termíny jednotlivých častí sú nasledovné:

  • 1. časť: 5. – 7. októbra 2018
  • 2. časť: 23. – 25. novembra 2018
  • 3. časť: 14. – 16. decembra 2018

Miestom konania je Penzión Kýčera v Oščadnici.

Školiteľky: Adriana Mesochoritisová, Paula Jójárt

Viac informácií TU.

Zdroj: IUVENTA