Dokedy: 31. október 2018
Kde: Banská Bystrica
Kedy: 9. - 10. november 2018

YMCA dielňa je otvorené stretnutie nielen pre Ymkárov. Cieľom je stretnúť sa, zdieľať skúsenosti, inšpirovať sa, dozvedieť sa niečo nové pre svoju prax.
Program je možné absolvovať v celku od piatka do soboty, alebo prísť len na jeden deň – hlavnú sobotnú tému.

Program bude prebiehať 9. – 10.11. 2018 v Gran hosteli a v Evanjelickom spolku v Banskej Bystrici.

Hosťkou na YMCA dielni bude aj Katka Čavojská, členka tímu RmS, ktorá predstaví súčasné zistenia a zaujímavosti  nielen zo života mladých ľudí na Slovensku, ale aj z krajín V4, a tiež dostupné výskumy zo sveta. Nosné budú hlavne trávenie voľného času, zapájanie sa do verejného života, postoje mladých ľudí k rôznym otázkam, ich chápanie spoločnosti a svojho miesta v nej, tendencie v zamestnávaní sa, postoju k členstvu a pod. v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami.

Viac informácií TU.

Zdroj: YMCA