Uzávierka: 12. október 2018
Maximálna výška grantu:

Nadácia Volkswagen Slovakia aj tento rok vyhlasuje grantový program Stredné školy a technika vo forme Pretekov vodíkových áut. Cieľom projektu je podporiť technické vzdelávanie na stredných odborných školách a motivovať tak žiakov i učiteľov k rozvíjaniu technických zručností a vedomostí prostredníctvom vzdelávacích aktivít s témou obnoviteľné zdroje energie na stredných školách. 

Súčasťou podpory sú okrem finančných prostriedkov aj prednášky či školenia odborníkov z praxe a darovanie rôznych učebných pomôcok. Takisto aj možnosť prezentovať podporené už zrealizované projekty pred komisiou odborníkov z praxe, ako aj zabojovať o zaujímavé ceny.

Ciele grantového programu

  • Podpora zavádzania programovania do učebných osnov na stredných školách
  • Interdisciplinárne zapojenie žiakov na jednom projekte s reálnym výsledkom
  • Zlepšiť podmienky vzdelávania na Slovensku
  • Podporiť inovatívne projekty zamerané na interaktívny spôsob výučby a aktívneho zapájania žiakov do vzdelávacieho procesu

Žiadateľ: Stredné odborné školy na Slovensku

Viac informácií TU.