Uzávierka: 2. november 2018
Maximálna výška grantu: 5 000 eur

V grantovom programe E-Talent sa o grant môžu uchádzať aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, z učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.

Cieľom je podporiť kreativitu a inovatívnosť učiteliek a študentiek a učiteľov a študentov, ktorí sa rozhodli venovať vedeckým projektom už počas vysokej školy.