Dokedy: 5. október 2018
Kde: Banská Bystrca
Kedy: 15. - 18. október 2018

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pozýva na jesenný akreditovaný tréning manažmentu dobrovoľníčok a dobrovoľníkov, ktorý sa uskutoční v dňoch 15.-18. októbra 2018 v Banskej Bystrici. 

Tréning je určený pre pracovníčky a pracovníkov vo verejných a MVO organizáciách, alebo nadšencov, ktorí chcú začať, alebo už pracujú s dobrovoľníčkami a dobrovoľníkmi. Na tréningu sa dá dozvedieť ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať, získate teoretické vedomosti, praktické zručnosti a konkrétne metódy, kt. môžete uplatniť pri práci s
dobrovoľníkmi. Počas tréningu budú výzvy k písomnému vypracovaniu dobrovoľníckeho programu v organizácii, splnenie ktorého bude zároveň Vašou záverečnou skúškou, na základe ktorej získate certifikát o absolvovaní vzdelávania. Súčasťou kurzu je aj konzultácia dobrovoľníckeho programu organizácie. Konkrétny program bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníčok a účastníkov. Tréning je možné absolvovať iba v celku, t.j. absolvovať všetky 4 dni. Povolená absencia je 10% času.

Viac informácií TU.

Zdroj: PDCO