Dokedy: 8. október 2018
Kde: Bratislava
Kedy: začiatok - jeseň 2018 a trvanie niekoľko mesiacov

PDCS je nezávislá, mimovládna organizácia, ktorá poskytuje profesionálne vzdelávacie, konzultačno-poradenské služby a vydáva publikácie. PDCS pôsobí na Slovensku od roku 1991. Poslaním PDCS je spoluvytvárať a posilňovať demokratickú kultúru, šíriť participatívne prístupy a mechanizmy na dialóg a predchádzať konfliktom v najširšom slova zmysle. Zameriava sa tiež na pomoc v rozvojových programoch a sprostredkovanie kultivovaného dialógu medzi rôznymi záujmovými skupinami. PDCS je súčasťou siete podobných inštitúcií Partners Network v 20 krajinách sveta so sídlom vo Washingtone. 

 

ČO môže stážistka alebo stážista získať:

  • možnosť naučiť sa, ako funguje nezisková organizácia a prispieť k rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku,
  • osobný mentoring pri profesionálnom rozvoji stážistu ako projektového asistenta,
  • možnosť zadarmo sa zúčastňovať vzdelávacích programov (najmä otvorených tréningov), ale aj iných akcií organizovaných PDCS, ako spoločných obedov, lunchseminárov a podobne,
  • možnosť naučiť sa veľa nových vecí od kolegov v PDCS a prispieť svojimi záujmami a know-how do kolektívu,
  • odporúčanie/referencie a potvrdenie o stáži pre budúcich zamestnávateľov.

 

Stážovať je možné na jednom z týchto projektov:

Stáž 1: Stážovanie na konzorciálnom projekte globálneho vzdelávania na slovenských vysokých školách a medzinárodnom projekte: „Build Solid Ground“ (SDG 11: Udržateľné mestá a komunity) 

Stáž 2: Stážovanie na projekte „Piliere občianskej spoločnosti: Zefektívnenie spolupráce občianskeho a štátneho sektora v Albánsku” (*stáž prebieha na Slovensku) 

Stáž 3: Stážovanie – administratívna a organizačná podpora 

Viac informácií TU.

Zdroj: PDCS