Posledné dni a týždne boli v kancelárii RmS nabité najrôznejším programom. Intenzívne sme pripravovali realizáciu národných stretnutí k výsledkom VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu. Tieto stretnutia sme nazvali Štruktúrovaný dialóg: Od teórie k praxi.

Prvý deň, 26.9. sme sa stretli s mladými ľuďmi a rozprávali sa o výsledkoch Štruktúrovaného dialógu, z ktorého vzišlo jedenásť rôznych “Youth goals”. Z nich potom mladí ľudia vybrali tri tie, ktoré považujú za najsilnejšie v slovenskom kontexte.

 

Vybranými témami boli:

  • Prístup ku kvalitnému vzdelaniu
  • Podpora udržateľnej zelenej Európy
  • Participácia mladých na rozhodovaní

 

 

 

Druhý deň, 27.9. sme sa stretli v Zichyho paláci aj s politikmi, ktorým sme vybrané “Youth goals” prezentovali a viedli krátku diskusiu.

My v kancelárii sme vďační, že sme mohli spoznať nových mladých fantastických ľudí, ktorí sa do stretnutí zapojili a vyjadrili svoj názor.

Okrem Štruktúrovaného dialógu sme začali spolupracovať s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Inštitútom pre aktívne občianstvo na projekte “Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže”. Sme vďační, že si nás vybrali za partnerov a tešíme sa výsledky, ktoré sa nám podarí do mája 2020 spoločne dosiahnuť.

 

 

Ďalšou novinkou je, že sme sa presťahovali do nových priestorov na Štúrovu 3. V týchto priestoroch vzniká najmä vďaka iniciatíve Teach for Slovakia hub mládežníckych organizácií. Veríme, že spoločná klíma s inými skvelými organizáciami nám prinesie podnetné nápady na projekty do budúcnosti.