Dokedy: čím skôr
Kde: Zvolenská Slatina
Kedy: 19. október, od 18:00 do 21. októbra 15:00 2018

INEX ponúka víkendový pobyt v Slatinke. Cieľom je pomoc pri sadení nových stromov a umiestňovaním plotov v dedine. Bývanie je zabezpečené v skautskej klubovni vo Zvolenskej Slatine. Na dobrovoľnom pobyte účastníčky  a účastníkov čakajú stretnutia a inšpiratívnymi ľuďmi a zaujímavý program.

Viac informácií TU.

Zdroj: INEX