Dokedy: 28. október 2018
Kde: Bratislava - Hotel Tatra
Kedy: 9. - 15. december 2018

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Národná Agentúra pre program Erasmus+ pre mládež a šport  organizuje medzinárodné školenie „Kick-Start Your Career“, ktoré sa bude konať 9.-15. Decembra 2018 v Bratislave v hoteli Tatra.

Ak pracuješ s mládežou (NEETi, mladí ľudia s nedostatkom príležitostí) od 13-30 rokov v regiónoch, kde je ťažšia uplatniteľnosť na trhu práce a vysoká nezamestnanosť mladých ľudí  toto školenie je určené presne pre teba. Ak sa chceš naučiť tipy, grify a to ako sa prezentovať pred zamestnávateľom a ako zvýšiť šancu na svoju vysnívanú prácu a naučiť to mladých ľudí neváhaj a prihlás sa.

Krátka charakteristika:

Hlavným cieľom je podporiť pracovníkov s mládežou pri pomáhaní mladým ľuďom, aby lepšie vedeli zhodnotiť a využiť ich kompetencie na trhu práce.

Ciele aktivity:

Vzdelávacie školenie (prebiehajúce počas 5 dní) je zamerané na rozvoj potenciálu mladých ľudí na seba prezentáciu ich vedomostí a skúseností na trhu práce. Náš tím chce pripraviť pracovníkov s mládežou, ktorí by vedeli rozpoznať vedomosti a nadanie mladých ľudí, a následne ich vedeli pripraviť na prezentáciu pred potenciálnym zamestnávateľom. Hlavným cieľom je podporiť pracovníkov s mládežou pri pomáhaní mladým ľuďom, aby lepšie vedeli zhodnotiť a využiť ich kompetencie na trhu práce.

Školenie bude prebiehať v anglickom jazyku.

Náklady spojené s organizáciou aktivity:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania školenia.

Účastnícky poplatok je stanovený na 10 €.

Viac informácií a prihláška TU.

Zdroj: IUVENTA