Dokedy: 13. november 2018
Kde: Banská Štiavnica
Kedy: 16. až 18. november 2018

Pripravujeme víkendový seminár ku globálnemu vzdelávaniu. Spoločne s organizáciami  eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Slovenský skauting organizujeme víkendový seminár, ktorý sa bude konať 16. až 18. novembra 2018 v Banskej Štiavnici.

Počas seminára je pripravených množstvo aktivít, na ktoré sú pozvaní hostia napríklad aj z Ugandy či Grécka. Obsah sa bude zameriavať na zaujímavé a aktuálne témy z oblasti globálneho vzdelávania ako napríklad „zero waste“, kritické myslenie pod vedením Daniela Hoťku, či migrácia. Okrem hlavného programu je pre účastníčky a účastníkov pripravených aj množstvo iných aktivít.

Požiadavky:

  • Vek minimálne 18 rokov
  • Skúsenosti s prácou s mládežou
  • Záujem o globálne témy

Ak sa chceš zúčastniť, pošli nám dôvody svojej motivácie v pár vetách na adresu besedova@mladez.sk do piatku, 2. novembra 2018.

Ubytovanie, strava a cestovné do výšky 2. triedy je plne hradené.

Seminár sa koná vďaka podpore Global Education Network Europe a Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.