Dokedy: 31. október 2018
Kde: Spojené štáty americké
Kedy: September 2019 - Jún 2020

FLEX – Future Leaders Exchange je nový program, ktorý umožňuje stredoškoláčkam a stredoškolákom študovať rok na strednej škole v USA a bývať v americkej hostiteľskej rodine úplne zadarmo. 

Možnosť žiadať o štipendium je bezplatná a je otvorená všetkým žiadateľom, ktorí splnia základné kritéria. Online prihlášky je možné podať do 31.10.2018. Program plne hradí vláda USA a administruje ho Úrad pre vzdelávacie a kultúrne záležitosť (ECA).

Program dáva študentkám a  študentom možnosť spoznať novú kultúru, zvýšiť svoje sebavedomie, získať jazykové zručnosti ako aj rozšíriť svoje kariérne príležitosti. Účastníci programu FLEX sa stávajú mladými ambasádormi svojich krajín, ktorí oboznamujú Američanov s kultúrou, históriou a tradíciami Slovenska. Študentky a študenti si tiež vytvárajú silné vzťahy s hostiteľskou rodinou a spolužiakmi, ktoré často pretrvávajú po celý život.

Tento rok sa zo Slovenska vyberie 10 finalistov, ktorí získajú možnosť v roku 2019-2020 vycestovať do USA. Štipendium pokryje študentom náklady na letenku, poskytne umiestnenie v hostiteľskej rodine a štúdium na americkej strednej škole, zdravotné poistenie, prípravné školenie, ako aj mesačný príspevok určený na účasť na spoločenských aktivitách.

Podmienky účasti:
▪ občan SR spĺňajúci kritéria na získanie cestovného pasu;
▪ študent 1. alebo 2. ročníka strednej školy / 5. alebo 6. ročník na 8-ročnom gymnáziu;
▪ dátum narodenia medzi 15.7.2001 – 15.7.2004;
▪ schopnosť komunikovať po anglicky
▪ dobrý študijný priemer
▪ za posledných 5 rokov strávil v USA menej ako 90 dní

Na prihlásenie je potrebné vyplniť prihlášku.

Viac informácií TU.

Zdroj: Future Leaders Exchange Program (FLEX)