Dokedy: 30. október 2018
Kde: Trenčín, Magnus hotel
Kedy: 7. november 2018

Združenie Informačných a poradenských centier mladých (ZIPCeM) pozýva na neformálnu konferenciu Buď o krok vpred! s neformálnym vzdelávaním. Stretnite tých, ktorí ho zažili, tých, ktorí ho poskytujú a tiež tých, ktorí pri výbere svojich ľudí uprednostňujú práve skúsenosti z neformálneho vzdelávania.
Prečo to robia? Zažite to.

Hlavným motívom bude práve jeho prínos pri zvyšovaní pracovných a sociálnych kompetencií (nielen) mladých ľudí. O tom, prečo je stále obľúbenejšie a vyhľadávanejšie, budú hovoriť tí, ktorí ho poskytujú, ale aj tí, ktorí absolvovali konkrétne vzdelávacie programy. Svoje povedia tiež zamestnávatelia, ktorí oceňujú jeho prínos a zohľadňujú to aj pri výbere svojich zamestnancov.

Svoju účasť potvrďte prosím vyplnením registračného formulára, do 30.10.2018:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk6RQLeYH6vwl3Wvb0lmlw8HvZArJR_9CPv0hKJHGVw-ZVnQ/viewform

9.30 – 9.50 Registrácia účastníkov
10.00 Otvorenie podujatia
10.10 – 11.30 Príspevky hostí (živé knihy/rečníci – účastníci a poskytovatelia NFV)
11.45 – 13.00 Workshopy s priamou ukážkou konkrétnych aktivít (soft skills v NFV pre rôzne cieľové skupiny)
13.30 – 14.00 Panelová diskusia s vybranými hosťami
14.00 – 15.00 Deklarácia o prínose neformálneho vzdelávania v práci s mládežou