Podľa prieskumu, ktorý v roku 2017 realizovala agentúra FOCUS pre Radu mládeže Slovenska, až 55% mladých si myslí, že majú malý alebo žiadny vplyv na chod miestnej samosprávy. Napriek tomu stále 57% mladých Slovákov čiastočne alebo úplne dôveruje orgánom miestnej samosprávy. 

Rada mládeže Slovenska pripravila vyhlásenie, ktoré môže každý kandidát a kandidátka v komunálnych voľbách podpísať online na stránke www.premladych.sk. Cieľom je zvýrazniť potreby mladých a dať príležitosť kandidátom a kandidátkam v nadchádzajúcich komunálnych voľbách prihlásiť sa k politikám, ktoré podporia mladých v ich živote, vytvoria v regiónoch atmosféru a motivujú mladých ostať žiť na miestach, kde sa narodili a vyrástli.

 

Vyhlásenie kandidátov a kandidátiek v komunálnych voľbách 2018 o podpore aktivít a príležitostí pre deti a mládež

Komunálni politici rozhodujú o väčšine záležitostí, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život detí a mladých ľudí v školách, pri trávení voľného času, v rodinách. Na tom, kto je zvolený ako starosta alebo obecný poslanec, záleží.

Rada mládeže Slovenska, ako platforma 25 mládežníckych organizácií pracujúcich s približne 300 000 mladými ľuďmi, pripravila vyhlásenie pre kandidátov v nadchádzajúcich komunálnych voľbách, v ktorom potvrdia svoju podporu a záujem o zvýšenie kvality života detí a mladých ľudí tam, kde žijú: v ich mestách a obciach.

Ako kandidát/kandidátka v nadchádzajúcich komunálnych voľbách vyhlasujem, že kvalita života detí a mladých ľudí patrí medzi moje politické priority, čo sa prakticky prejaví v mojej práci, presadzovaných názoroch a iniciatívach; a preto budem podporovať:

  • kontinuálne mapovanie potrieb a záujmov detí a mladých ľudí;
  • venovanie zvláštnej pozornosti otázkam inklúzie detí a mladých ľudí;
  • primerané informovanie detí a mladých ľudí a ich priame zapojenie do procesov tvorby rozhodnutí o veciach, ktoré sa ich týkajú, následnej realizácie a vyhodnocovania;
  • iniciatívy detí a mladých ľudí ako aj tvorbu príležitostí pre ich realizáciu sa v prospech seba a komunity;
  • účasť mladých ľudí na rozhodovaní o živote obce;
  • dobrovoľnícke aktivity detí a mladých ľudí a ich komunitné iniciatívy;
  • žiacke školské rady na školách, ktorých je obec alebo mesto zriaďovateľom;
  • poskytovanie priestorov deťom a mladým ľuďom na stretávanie sa a ich rovesnícke aktivity;
  • prácu s deťmi a mladými ľuďmi, ich neformálne vzdelávanie;
  • mimovládne organizácie, ktoré u nás pôsobia v oblasti práce s deťmi a mladými ľuďmi.

 

Tlačová správa na stiahnutie TU