Dokedy: 31. október 2018
Kde: Bratislava
Kedy: november 2018 - december 2018/január2019

GLOBSEC hľadá stážistku alebo stážistu pre program strategickej komunikácie GLOBSEC Policy Institute. Jej/jeho úlohou bude pomoc s realizáciou úloh v oblasti boja proti šíreniu dezinformácii a propagandy. Na stáži sa dajú získať unikátne znalosti, zručnosti a nadviazať kontakty s poprednými expertmi a inštitúciami pôsobiacimi v danej oblasti na Slovensku i v zahraničí. Je to zároveň príležitosť na zvýšenie kvalifikácie a zručností v oblasti strategickej komunikácie a kritického myslenia.

Pracovná náplň:

  • Pomoc s organizáciou podujatí
  • Komunikácia s externými partnermi – pripraviť podklady, pozvánky, sledovať proces komunikácie
  • Desk research – zozbieranie podkladov, údajov, rešerše na témy
  • Zapojenie sa do výskumných a analytických aktivít – využívanie on-line analytických nástrojov, sledovanie trendov a i.

Dĺžka stáže: 2-3 mesiace

Participácia: 10 – 15 hodín do týždňa, primárne práca z domu

 

Požiadavky na kandidátku alebo kandidáta

  • Anglický jazyk minimálne na úrovni B2
  • Schopnosť pracovať zodpovedne, dôsledne a samostatne
  • Organizačné schopnosti a dobrý time-management
  • Záujem o tému

 

Zdroj: Euractiv