Dokedy: 30. november 2018
Kde: Bratislava
Kedy: 1. január 2019

Detský hospic Plamienok hľadá PR a marketingovú manažérku alebo manažéra.

Plamienok n.o. je nezisková organizácia, ktorá zabezpečuje komplexnú paliatívnu starostlivosť o nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny v domácom prostredí. Poskytuje psychologickú pomoc deťom po strate blízkeho a rodinám po strate dieťaťa. Vzdeláva odbornú a širokú verejnosť v oblasti paliatívnej starostlivosti a smútenia. 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

 • spolupodieľanie sa na tvorbe a implementácii fundraisingovej a komunikačnej stratégie
 • vyhľadávanie a rozvíjanie nových možností a kreatívnych ciest komunikácie témy detskej paliatívnej starostlivosti a smútenia
 • zodpovednosť za efektívne riadenie a koordináciu externých marketingových služieb – grafika, audio-vizuálne služby, tlačiarne, agentúry, mediálne kampane
 • zodpovednosť za koordináciu redakčnej prípravy propagačných materiálov (interné časopisy, newslettre, letáky a pod.).
 • zodpovednosť za organizáciu rôznych eventov
 • spolupráca s tímom klinických pracovníkov organizácie.

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • možnosť profesionálneho a osobnostného rastu (bezplatná účasť na kontinuálnom vzdelávaní zamestnancov, ktoré je vedené zahraničnými odborníkmi)
 • možnosť podieľať sa na rozvoji detskej domácej hospicovej starostlivosti na Slovensku
 • dynamická, tvorivá a aktívna práca
 • príjemný kolektív.

 

Na prihlásenie na pracovnú pozíciu je potrebné zaslať: 

 •  štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
 • motivačný list v anglickom jazyku, v ktorom stručne popíšte vaše skúsenosti a predovšetkým motiváciu pre prácu v našej oblasti pôsobenia
 • PR článok na tému Detská paliatívna starostlivosť na Slovensku v rozsahu jednej A4 v slovenčine
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na nižšie uvedenú e-mailovú adresu info@plamienok.sk 

 

Viac informácií TU.

Zdroj: Profesia