Uzávierka: 15. november 2018
Maximálna výška grantu: 5 000 eur

Nadácia Poštovej banky vyhlasuje grant určený školám, ktoré prídu s najlepšími nápadmi, ako riešiť problém nedostatočnej vzdelanosti žiakov v oblasti finančnej gramotnosti a aktuálne potreby škôl.
Odmenu získa 8 základných škôl, 8 stredných škôl, 6 učiteľov a 6 tried.

Viac informácií TU.

Zdroj: Poštová banka