Dokedy: čím skôr
Kde: Bratislava
Kedy:

LEAF pomáha mladým ľuďom v ich osobnom i odbornom rozvoji.

 

 

Robí tak bez ohľadu na to, z akého prostredia ľudia pochádzajú a aká je ich finančná situácia. Stačí, že majú pevnú vôľu a potenciál stať sa v budúcnosti osobnosťami Slovenska, ktoré budú v sebe spájať:

 • Charakternosť – morálne kvality založené na odvahe, úcte k druhým a pokore, vychádzajúce z presvedčenia o hodnote každého jednotlivca.
 • Excelentnosť – všestrannosť, ako aj výnimočnosť vo svojej oblasti, ktoré sú založené na vnútornej motivácii, neutíchajúcej zvedavosti a pevnej vôli.
 • Podnikavé líderstvo – snaha o neustále vylepšovanie, podporená vysokými ašpiráciami, schopnosťou zdravo riskovať nadchnúť ostatných pre zmenu.
 • Občiansku angažovanosť – predsavzatie nezištne pomáhať širšiemu okoliu, ktoré vychádza z vďačnosti, zo záujmu o iných a z kombinácie vzťahu k domovine, záujmu o región a globálneho uvažovania. 

Do svojho teamu momentálne hľadajú kolegyňu alebo kolegu pre stredoškolské programy. 

 

Náplň práce:

 • Koordinuje a zabezpečuje aktivity programov v oblasti vzdelávania študentov stredných škôl (najmä v oblasti mentoringu, študentských štipendií a grantov)
 • Komunikuje s poskytovateľmi letných študijných programov v zahraničí (typicky univerzity a partneri z USA, UK a Juhoafrickej Republiky)
 • Spolupracuje na tvorbe harmonogramu aktivít študentských programov
 • Pomáha stredoškolským študentom vo vypracovávaní výstupov z ich programov , alebo s procesom zasielania prihlášok na letné študijné programy
 • Spolu s ostatnými členmi tímu sa podieľa na vyhodnocovaní študentských projektov a na výbere podporených študentov
 • Dohliada nad logistickým, administratívnym a organizačným zabezpečením zverenej agendy (správnosť dokumentov, zabezpečenie priestorov stretnutia so študentami, materiálno-technické vybavenie priestorov atď.), celkovo poskytuje organizačnú a administratívnu podporu pri realizácii študenských programov

Požiadavky

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • pozitívna afiliácia k práci s talentovanými stredoškolskými študentami a k ich rozvoju
 • komunikatívnosť, tímová spolupráca, samostatnosť, dobrý time-management, zodpovednosť, odolnosť voči stresu, schopnosť sa rýchlo adaptovať na zmenu
 • vodičský preukaz B
 • výhodou je skúsenosť so (spolu)organizovaním eventov pre väčší počet ľudí (ideálne pre adolescentov), organizovanie campov alebo podobných podujatí pre stredoškolákov, dobrý vhľad do súčasnej siete organizácií, ktoré pracujú, alebo podporujú nadaných stredoškolských študentov, administrovanie zmlúv a fakturácia
 • občasná práca počas víkendov
 • služobné cesty aj mimo Bratislavu

Viac informácií TU.

Zdroj: LEAF