Dokedy: 19. november 2018
Kde: Banská Štiavnica
Kedy: 30. október 2018– 2. december 2018

Mikiviki je mikulášska teambuildingová víkendovka v Banskej Štiavnici. 

Je to jedinečná príležitosť ako spoznať aktivity INEX-u, INEX-ákov a zistiť ako medzinárodné dobrovoľníctvo môže pomôcť v osobnostnom rozvoji, v programe plnom zábavy a teambuildingových aktivít.

Mikiviki spája INEX-ákov a nových ľudí, ktorí o INEX-e počuli veľmi málo alebo vôbec. Vítaní sú všetci dobrovoľníci, ktorí boli na tábore v zahraničí, na dobrovoľníckych aktivitách na Slovensku, chcú lídrovať tábor, alebo ešte s INEXom nikde neboli.

Informácie: 
– víkend 30.11.– 2.12.2018
– účastnícky príspevok 25 € (v ňom je zahrnutá doprava späť, strava, ubytovanie a materiál počas celej dĺžky trvania víkendovky)
– dopravu do Banskej Štiavnice
– vyplniť prihlášku: https://inex.sk/sk/events/44915/show_public do 19.11. 2018

Čo zabezpečí INEX:
– teambuildingový, zážitkový víkend
– možnosť spoznať nových ľudí, dozvedieť sa o možnostiach a profesijných prínosoch medzinárodného dobrovoľníctva
– strava a ubytovanie
– cesta z Banskej Štiavnice do Bratislavy pre prvých 19 prihlásených

Viac informácií TU.

Zdroj: INEX