Bratislava policy institute vytvorila dotazník, ktorého cieľom je zistiť názory obyvateľov Slovenska a najmä mladých ľudí na problematiku zahraničnej politiky Slovenska a na aktuálne problémy s ňou súvisiace.

“Dotazník je anonymný a Váš názor nás zaujíma, aby bolo zrejmé ako rozmýšľa celá populácia Slovenska –  nie iba tí, ktorí rozhodujú o otázkach zahraničnej politiky. Pamätajte, že nie je zlý alebo dobrý názor, je iba Váš názor a budeme radi, ak budete otvorený/á a odpoviete na naše otázky v súlade s tým, ako to cítite.
Výsledky prieskumu poslúžia ako pomôcka na vytvorenie efektívnej a cielenej online komunikácie verejných inštitúcií smerom k mladej generácii v oblasti zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky.!
Uvádza BPI na webe s dotazníkom.
Dotazník nájdete na tomto odkaze.
Zdroj: Bratislava Policy Institute