V tomto školskom roku ZKSM prichádza s projektom plným ekologických výziev, s názvom Eco challenge. Projekt sa zaoberá témou ekologického životného štýlu. Prostredníctvom zaujímavých videí, ktoré budú pravidelne vychádzať, chce ZKSM inšpirovať mladých k starostlivosti o životné prostredie.

ZKSM sa v rámci svojej stratégie práce s mládežou zameriava na niekoľko cieľov, ako je participácia mladých ľudí na živote spoločnosti, prejavovanie spoločenskej solidarity prostredníctvom dobrovoľníctva, či dlhodobá podpora činnosti smerujúcej k uznaniu hodnoty a prínosu práce s mládežou. Okrem toho sa ZKSM zameriava aj na podporu zdravia a zdravého životného štýlu mládeže a prepojenie práce s mládežou na aktuálne potreby a výzvy, ktorým čelí mládež v Slovenskej republike.

ZKSM sa venuje aj výchove mladých v oblasti vyváženého životného štýlu a ochrany životného prostredia. Prostredníctvom vzdelávacích programov, ako je Animátorská škola, Líderská animátorská škola, Škola autentických sŕdc, ZKSM ponúka mladým nielen rast v animátorských, či líderských zručnostiach, ale vedie ich aj k zdravému životnému štýlu.  “Svet stojí na pokraji ekologickej krízy a téma ochrany životného prostredia by preto nám kresťanom nemala byť vôbec ľahostajná, práve naopak. Pápež František poukazuje na to, že náš život s Ježišom sa má prejaviť v každej oblasti života, teda aj v zodpovednom prístupe k darom, ktoré nám Boh zveril,” hovorí Martin Janus, výkonný riaditeľ ZKSM.

Okrem toho tento školský rok ZKSM prichádza s novým projektom zameraným na pozitívne ovplyvňovanie mladých v oblasti ekológie. Inšpiráciou k tomuto projektu je encyklika pápeža Františka s názvom Laudato si. Tá sa venuje ochrane a starostlivosti o náš spoločný domov, o našu zem. “Projekt bude prebiehať počas celého školského roka. Každý mesiac uverejníme krátke motivačné video s jednoduchou ekovýzvou. Spolu s rôznymi podnetmi a zaujímavosťami z oblasti ekológie sa projekt bude v intenzívnej online kampani venovať témam, ako je eliminovanie produkcie odpadu alebo zodpovedné nakupovanie,” vysvetľuje Zuzana Vengliková, koordinátorka projektu Eco challenge.

ZKSM sa už dvadsaťsedem rokov venuje systematickej a pravidelnej práci s mládežou. Zameriava sa na duchovné formovanie a neformálne vzdelávanie svojich členov prostredníctvom animátorských škôl. K aktuálnym projektom združenia patria Kresťan v politike, evanjelizačný projekt Godzone či projekt sieťovania a rozvoja spoločenstiev Lifenet.

Zdroj: ZKSM