Dokedy: čím skôr
Kde: Bratislava
Kedy: január 2019

Finančná manažérka alebo manažér

Finančný manažér/ka ADRA Slovensku je zodpovedný za riadenie a administráciu finančných zdrojov, vrátane tzv. „projektových“ financií a inhouse, resp. mimo projektových financií (ako napr. dary/príspevky FO/PO, výnosy z 2 %, verejné zbierky). Obsahom činnosti je tiež úzka spolupráca s projektovými manažérmi, externou účtovníckou spoločnosťou a auditorom.

 

Povinnosti a zodpovednosti 

 • manažment finančných zdrojov, finančné plánovanie, tvorba rozpočtov a finančných prehľadov
 • vypracovanie finančnej stratégie a stratégie financovanie projektov vrátane finančnej diverzifikácie
 • spolupráca a komunikácia najmä s projektovými manažérmi, účtovníkom, audítorom a finančným personálom donorov a iných partnerov na Slovensku a v zahraničí

 

Podmienky 

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • minimálne 2-ročná skúsenosť v oblasti finančného manažmentu, účtovníctva a pod.
 • Orientácia v súvisiacej legislatíve
 • skúsenosť s finančným manažmentom projektov výhodou
 • orientácia v rôznych grantových schémach zameraných na sociálnu/ rozvojovú oblasť je podstatnou výhodou
 • skúsenosť s čerpaním štrukturálnych fondov je výhodou
 • skúsenosť s personalistikou (mzdy a pod.) výhodou
 • hľadáme univerzálneho človeka s vysoko samostatným prístupom k práci a dobrými manažérskymi zručnosťami (plánovanie, organizovanie, rozhodovanie a vyjednávanie)

 

Projektová manažérka alebo manažér 

Projektový manažér/ka pre projektové aktivity ADRA v zahraničí je zodpovedný za riadenie a rozvíjanie existujúcich programov, zameraných na rozvojovú spoluprácu najmä v nasledovných oblastiach: budovanie kapacít mimovládnych organizácií a podpora občianskej spoločnosti, psychosociálna pomoc, ekonomický rozvoj, ako aj na humanitárnu pomoc. Jeho úlohou je tiež aktívne vyhľadávať nové grantové príležitosti a vytvárať partnerstvá.

 

Povinnosti a zodpovednosti  

 • plánovanie programov zahraničného oddelenia
 • príprava, rozvoj a implementácia humanitárnych a rozvojových projektov
 • koordinácia partnerov a projektových tímov
 • aktívne vyhľadávanie grantových možností
 • zabezpečovanie realizácie aktivít, dohliadanie na plnenie cieľov a ukazovateľov projektov (monitoring)
 • komunikácia s poskytovateľmi grantov
 • spolupráca s partnerskými organizáciami a zastupovanie ADRA v SR a zahraničí
 • reprezentácia a propagácia ADRA navonok

 

Podmienky  

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • minimálne 2-ročná skúsenosť s projektovým manažmentom
 • skúsenosť s písaním projektov; orientácia v rôznych grantových schémach zameraných na humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu je podstatnou výhodou
 • skúsenosť z pôsobenia v rozvojovej krajine výhodou
 • skúsenosť z pôsobenia v medzinárodnom tíme výhodou
 • hľadáme univerzálneho človeka s vysoko samostatným prístupom k práci a dobrými manažérskymi zručnosťami (plánovanie, organizovanie, rozhodovanie a vyjednávanie)

 

Viac informácií TU.

Zdroj: ADRA Slovensko