Dokedy: 1. december 2018
Kde: Bratislava
Kedy: 1. január 2019

Mládež ulice sa venuje poskytovaniu služieb pre deti, mládež, rodiny a komunity s cieľom ich podpory v náročných obdobiach a zároveň rozvoju existujúceho potenciálu. 

Do svojho tímu hľadajú pracovníčku alebo pracovníka s mládežou a rodinami

Základné pracovné činnosti:
• Výkon priamej práce s klientom
– v existujúcich lokalitách
– v nových lokalitách v rámci Bratislavského samosprávneho kraja (depistáž, kontaktovanie nových klientov)
– všetky činnosti sociálnej práce: poradenstvo, sprevádzanie, krízová intervencia, vedenie spisovej dokumentácie a pod.
• Kontaktovanie a spolupráca so samosprávami a ÚPSVaR pri riešení životných situácii klientov
• Organizovanie komunitných podujatí, napĺňanie cieľov organizácie a jej projektov

Viac informácií TU.

Zdroj: Profesia