Nadácia otvorenej spoločnosti pozýva na diskusiu Nevieme, nemáme, nedá sa, nezáujem!

Diskusia sa bude konať 3. decembra 2018 od 18:00 do 21:00 v klube pod lampou.

Diskutéri na nej predstavia stav participácie detí a mladých ľudí na Slovensku tak z pohľadu výchovy a vzdelávania, ako aj z pohľadu prístupu detí a mladých ľudí k rozhodovaniu o ich živote. Ukážu nám príklady dobrej a zlej praxe vo vzdelávacom a komunitnom prostredí.

Diskusia o (ne)vytváraní priestoru sebarealizácie a rastu pre deti a mládež.

 • Peter Lenčo – hlavný autor pozičného dokumentu, expert na participáciu
 • Lucia Mikulínová – dobrovoľníčka OSF v rámci programu Otvorené školy a rovesníckeho vzdelávania
 • Karin Popovičová – dobrovoľníčka OSF v rámci programu Otvorené školy a rovesníckeho vzdelávania
 • Juliana Perečinská – riaditeľka mimoriadnej základnej školy v Chminianskych Jakubovanoch
 • Lenka Balkovičová – primátorka mesta Zvolen – mesta oceneného značkou Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom
  Moderuje Ján Orlovský, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti

  V rámci projektu podporeného OP: Efektívna verejná správa, práve finalizujeme Pozičný dokument na tému: Participácia detí a mladých ľudí na Slovensku. A pri tej príležitosti by sme vás radi pozvali na verejnú debatu na tému: NEVIEME, NEMÁME, NEDÁ SA, NEZÁUJEM – alebo Participácia detí a mladých ľudí na Slovensku.

  Aktivita je súčasťou projektu „Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže“ realizovaného vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

 

Event na FB. 

Zdroj: Nadácia otvorenej spoločnosti