Dokedy: 23. december 2018
Kde: Bratislava a Prešov
Kedy: podľa dohody

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Koordinátor/ka a metodik/čka sociálnej práce je zodpovedný/á za:

  • realizáciu a rozvoj kvality sociálnej práce v sociálne vylúčených komunitách v rámci činnosti organizácie
  • metodické vedenie a podporu pre tím sociálnych pracovníkov poskytujúcich služby klientom priamo v teréne
  • prípravu a advokáciu návrhov na zlepšovanie verejných politík v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb
  • sledovanie legislatívy v oblasti sociálnej práce a zabezpečenie súladu činnosti organizácie so zákonnými požiadavkami
  • prípravu, riadenie, financovanie a reporting projektov
  • rozvoj vzťahov a spoluprácu medzi jednotlivými komunitnými centrami organizácie a s inými aktérmi na Slovensku (verejná správa, školy, médiá, iné mimovládne organizácie, donori, firmy)

 

Zamestnanecké výhody, benefity

Čo sa vám u nás bude páčiť:

  • vaša práca bude mať zmysel – vďaka Vám budeme schopní lepšie pomáhať konkrétnym ľuďom vymaniť sa z chudoby
  • veľké možnosti na osobnostný a profesionálny rast, možnosti na vzdelávanie v SR i zahraničí,
  • výborný tím jednej z najväčších mimovládnych organizácií na Slovensku, v ktorom je radosť pracovať
  • ochota podporiť vaše nápady tímovou prácou na ich realizácii
  • dobre organizovaná práca, ktorá neskĺzava k prílišnej byrokracii
  • 5 dní dovolenky navyše, možnosť práce z domu, pracovný telefón s možnosťou jeho využívania na súkromné účely, flexibilný pracovný čas, kancelária v centre starého mesta

 

Viac informácií TU.

Zdroj: Človek v ohrození