Dokedy: čím skôr
Kde: Bratislava
Kedy: 15. máj/15. jún 2019 na 6 týždňov

Inštitút SGI je nestranícka, nezisková, mimovládna organizácia, ktorá sa neviaže na žiadnu ideológiu ani politickú stranu. Cieľom Inštitútu SGI je demokratická, otvorená a kvalitne spravovaná spoločnosť založená na spolupráci a sebareflexii, umožňujúca slobodné napĺňanie potenciálu každého človeka. 

Požiadavky 

Hľadáme stážistku/tu, ktorú by sme zapojili do výskumu politík sociálnej inklúzie. Konkrétna téma, ktorou sa stážistka/ta bude zaoberať sa bude týkať buď opatrení druhošancového vzdelávania, alebo predškolského vzdelávania marginalizovaných skupín (podľa potreby a osobných preferencií stážistky/tu). Konkrétna téma a plán stáže budú upresnené neskôr.

  • Štúdium verejnej politiky, politológie, sociológie, ekonómie alebo iných príbuzných odborov na magisterskej alebo bakalárskej úrovni
  • Aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom (min. B2)
  • Záujem o analýzu verejných politík v oblasti vzdelávania a zamestnanosti
  • Záujem o tému sociálnej inklúzie, osobitne postavenia znevýhodnených skupín vo vzdelávaní a na trhu práce
  • Pokročilé znalosti v používaní MS Office
  • Ochota pracovať v tíme, ale aj samostatne
  • Pracovné skúsenosti sú vítané, ale nie nutné

Inštitút SGI bude vyberať z kandidátiek/tov odporúčaných organizáciou LEAF na základe CV a motivačného listu v anglickom jazyku. Ukážky písomných vedeckých výstupov v slovenskom alebo anglickom jazyku budú vítané (napríklad seminárna práca, policy brief, op-ed).

Viac informácií TU.

Zdroj: euractiv