Dokedy: 17. január 2019
Kde: Hong Kong, Taliansko, Bosna a Hercegovina, Spojené štáty americké, Arménsko
Kedy: školské roky 2019/2020 a 2020/2021

United World Colleges (UWC) je neziskové združenie trinástich medzinárodných škôl, ktorých spoločným cieľom je šírenie internacionalizmu a medzinárodného porozumenia postaveného na myšlienkovom základe nemeckého pedagóga Kurta Hahna. Interakcia študentov zo širokého spektra národností, vierovyznaní, kultúrnych a politických zázemí je popri náročnom akademickom programe International Baccalaureate (IB) a ideále služby komunite základným aspektom UWC vzdelania. Cieľom škôl je vychovávať študentov k tolerancii, globálnemu občianstvu, citlivému prístupu k ľudskej diverzite, osobnej iniciatíve, morálnej integrite a environmentálnemu povedomiu. Školy sa vyznačujú vysokou mierou študentskej iniciatívy vo vedení aktivít, organizovaní podujatí, ale tiež školskej administratíve. Navštevujú ich študenti v preduniverzitnom veku (zvyčajne 15-19 rokov), ktorí prechádzajú výbermi organizovanými národnými komisiami UWC vo viac než 130 krajinách sveta. Cieľom výberov je formou štipendií zabezpečiť dostupnosť vzdelania na UWC školách pre študentov bez ohľadu na ich finančnú situáciu. Väčsina škol pozostáva z 200-300 študentov z približne 80 krajín sveta. Súčasťou hnutia je okrem národných komisií tiež vyše 40 000 absolventov z vyše 181 krajín.

Momentálne UWC vyhlásil výberové konanie na školské roky 2019/2020 a 2020/2021.
Viac o programe sa dočítate TU.

Zdroj: UWC