V spolupráci s partnerskými organizáciami sme v Bratislave na jar 2016 zrealizovali tréning pre pracovníkov v mládežou.
Účastníci zo 7 krajín Európy sa spolu počas 5 dní v marci 2016 venovali témam, ako sú strategické plánovanie, práca s doborovoľníkmi, fundraising, networking, PR kampaň, či HR v mládežníckej organizácii.  

Pre účastníkov boli každý deň pripravené dve šesťhodinové “laboratória”. Účastníci mali možnosť vybrať si každý deň jedno z nich, ktoré viedli skúsení lektori z organizácií pracujúcich s mládežou. Okrem toho si vyberali dva dvojhodinové workshopy, ktoré si na začiatku seminára účastníci sami pripravili. Cieľom vola výmena skúsenosti a najlepších praktík na konkrétne témy.

Témy laboratórií:

  • management organizácií
  • management konfliktov
  • sociálna inklúzia
  • strategické plánovanie
  • práca s dobrovoľníkmi
  • public relations
  • networking & follow-up
  • práca s mládežou s obmedzenými príležitosťami
  • fundraising pre neziskové organizácie pracujúce s mládežou

Partneri projektu: Česká republika, Slovinsko, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko. Počet účastníkov z každej krajiny je 6.

Projekt bol podporený v rámci programu ERASMUS + KA1 – Learning Mobility of Individuals.