FÓRUM RmS bola konferencia o aktuálnych témach vo vzťahu k mládeži a mládežníckej politike. Medzi hlavné témy konferencie patrila v prvom rade téma slovenského predsedníctva v Rade EÚ, teda “atraktívna práca s mládežou a rozvíjanie potenciálu mladých ľudí”. V súvislosti s udalosťou roka 2016, ktorou bola Európska konferencia mládeže v Košiciach boli zároveň odprezentované hlavné výsledky a výstupy z konferencie.

Ďalšie témy súviseli hlavne s kľúčovou činnosťou RmS v roku 2016, a to výskum dopadov práce s mládežou a analýza systémov kvality a ich zavádzanie do práce mládežníckych organizácií.

Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.