V spolupráci s naším dobrovoľníkom v rámci Európskej dobrovoľníckej služby sme vypracovali porovnávaciu analýzu financovania práce s mládežou v krajinách Európskej únie. Ukazuje, akými rôznymi spôsobmi členské štáty EÚ financujú svoju prácu s mládežou a aké sú rozdiely v porovnaní s modelom financovania na Slovensku.
Analýza slúži na lepšie zorientovanie sa v problematike a tiež prezentuje viacero príkladov dobrej praxe v tejto oblasti.

Analýza je výsledkom iniciatívy Rady mládeže Slovenska v spolupráce s MŠVVaŠ SR.