S podporou organizácie Mladiinfo sme od roku 2016 otvárali stáže zahraničným dobrovoľníkom.

Prvým dobrovoľníkom bol Rocco, ktorý celej kancelárii prirástol k srdcu a po jeho odchode sme zhodnotili túto skúsenosť ako výbornú a rozhodli sa pokračovať v spolupráci s Eauropean Voluntary Service. Medzi našich ďalších dobrovoľníkov a dobrovoľníčky patrili aj Margarita, Tommaso a momentálne sa tešíme prítomnosti Flavia.